Rechtsgebieden

Voornamelijk houdt mr Cooman zich bezig met burgerlijk recht, zoals personen- en familierecht (echtscheiding/beëindiging affectieve relatie, alimentatie, omgangsregeling), contracten- en verbintenissenrecht (bijv. koopovereenkomsten/ wanprestatie/ schadevergoeding), insolventierecht (faillissement/WSNP), beslag- en executierecht (incasso's van openstaande vorderingen) en arbeidsrecht. Mr. Cooman verleent eveneens bijstand aan slachtoffers van (zeden)misdrijven. Des nodig wordt specialistische kennis ingekocht bij collega-advocaten.