Rechtsgebieden

Voornamelijk houdt mr Cooman zich bezig met burgerlijk recht, zoals personen- en familierecht (echtscheiding/beëindiging affectieve relatie, alimentatie, omgangsregeling).

Personen en familierecht is dan ook in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) door mr Cooman geregistreerd.

Op grond van deze registratie is mr Cooman verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA 10 opleidingspunten te behalen op het geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Ook behandelt mr Cooman zaken op het rechtsgebied van contracten- en verbintenissenrecht (bijv. koopovereenkomsten/ wanprestatie/ schadevergoeding), insolventierecht (faillissement/WSNP), beslag- en executierecht (incasso's van openstaande vorderingen) en arbeidsrecht.

Mr. Cooman verleent eveneens bijstand aan slachtoffers van (zeden)misdrijven.

Des nodig wordt specialistische kennis ingekocht bij collega-advocaten.