Gefinancierde rechtsbijstand

mr Tania Cooman staat ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand te Amsterdam. Gefinancierde rechtsbijstand (een zogenaamde toevoeging) kan worden aangevraagd, waardoor u niet het honorarium per uur verschuldigd bent. U dient slechts, afhankelijk van uw inkomen en vermogen, een door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgestelde 'eigen bijdrage' te voldoen. Voor het verkrijgen van een toevoeging zijn voorwaarden verbonden: inhoudelijke en voorwaarden met betrekking tot uw inkomen en vermogen.

Naast de eigen bijdrage dient u wel de verschotten te voldoen zoals griffierecht, benodigde uittreksels uit de registers van de Kamer van Koophandel, uittreksels uit de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP), deurwaarderskosten, etc. Indien een toevoeging wordt afgegeven, kunt u in aanmerking voor verlaging van het aan de gerechtelijke instantie verschuldigde griffierecht en zijn veelal de deurwaarderskosten (betekening en bevel) nihil.

Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op https://www.rechtsbijstand.nl/