Honorarium

Cooman Advocatenkantoor hanteert een uurtarief vanaf € 195,- exclusief 6% kantoorkosten, BTW en verschotten zoals griffierecht, uittreksels uit de registers van de Kamer van Koophandel, uittreksels basisregistratie personen, deurwaarderskosten etc. In het vrijblijvend eerste gratis gesprek wordt vooraf met u een honorarium overeengekomen en zo mogelijk een kostenindicatie gegeven. Allereerst wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Zie voor meer informatie https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand