Cooman Advocatenkantoor is gevestigd aan de Ivor Novellostraat 3 (3543 EE) te Utrecht (Leidsche Rijn / Terwijde). Mr Cooman komt als uw huisadvocaat desalniettemin indien gewenst - ook in de avonduren of in het weekend - graag bij รบ thuis. U bent alsdan in staat alle relevante documenten te verzamelen en onmiddellijk ter hand te stellen. Deze werkwijze - zo is meermaals gebleken - werkt drempelverlagend en het persoonlijk contact in huiselijke sfeer wordt zeer gewaardeerd.